Aktuality


Matematický klokan

V pátek 16. března se většina žáků naší školy zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan.  První ročník této soutěže se konal v roce 1991 ve Francii a postupně se  soutěž rozšířila do většiny evropských zemí. U nás se pořádá od roku 1995. V roce 2016 se Matematického klokana zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.

Pořadatelem soutěže  v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci                        s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

 Celkem jsme soutěžili v těchto kategoriích Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín            (6. třída). Počítání nás baví a dobrá nálada nám určitě nechyběla. Již teď se těšíme na další ročník.

Více fotografií naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-03-19

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

moc nás těší, že jste se rozhodli vybrat si pro budoucí vzdělávání svého dítěte právě ZŠ Cesta.

Termín zápisu: úterý 3. dubna 2018   9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, dále děti narozené před dnem 1. září 2011, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2017/18 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu.

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

K zápisu je nutno přinést:
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz rodiče
- Žádost o přijetí (nebo odklad) podepsanou oběma zákonnými zástupci

Žádost o odklad
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je třeba doložit i Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při podání žádosti o odklad není nutná účast dítěte u zápisu. Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2018.

Rezervace termínu zápisu
Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Bližší instrukce najdete v článku níže Elektronická rezervace termínu zápisu.

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy.


autor: Miriam Sulková  2018-03-13

Elektronická rezervace termínu zápisu

Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Předejdete tak u zápisu zbytečnému čekání. Rezervace není povinná. Kdykoliv v průběhu zápisu lze přijít i bez rezervace, je však potřeba počítat s možným zdržením, pokud se ve stejný čas sejde více zájemců. Rezervace termínu zápisu je možná od 23. března (od 9:00) do 30. března (do 18:00). Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.

Odkaz na elektronickou registraci je umístěn zde:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Cesta/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Návod k vyplnění elektronické rezervace  zde

V případě potřeby nás, prosím, kontaktuje na tel. 608405252, zscesta@zscesta.cz


autor: Miriam Sulková  2018-03-13

Den otevřených dveří


autor: Miriam Sulková  2018-02-21

OP VVV

Název projektu: Podpora inkluze na ZŠ Cesta Písek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005544

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše přiznané podpory: 311 174,-Kč

Období realizace: září 2017 - srpen 2019

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

 

 

 


autor: Miriam Sulková  2018-02-15

TALENT SHOW NA CESTĚ aneb kterak si žáci připravili odměnu za vysvědčení

V den, kdy byli žáčci, žáci a studenti odměňováni za své úsilí v prvním poločase školního roku si děti ze ZŠ Cesta připravily vystoupení pro celou školu. A co bylo tématem této show? No přece jejich talent – činnost, ve které vynikají. A někteří třeba měli jen kuráž.

            V porotě zasedli kromě učitelů i rodiče. A bylo na co se dívat! Dvě hodiny písniček, hry na hudební nástroje, baletních či artistických čísel, scénky … Diplom nakonec dostali všichni účinkující. Každé vystoupení bylo něčím zajímavé, originální. K pestrému programu přispěla i nevšední návštěva. Zavítali mezi nás pan Martin Chmelík s taneční partnerkou Karolínou Vaníškovou z tanečního souboru Písečan a předvedli nám několik tanců. Ještě jednou jim tímto děkujeme za příjemný zážitek.

            A jak se celá akce líbila dětem? Zde několik ohlasů:

·         Nejvíc se mi líbili Maty a Niky

·         Trochu jsem se styděl, ale myslím, že se mi to povedlo

·         Mně se to moc líbilo, hlavně jedna holčička z 1. třídy, která chodí na balet. A Vítek zvládne taky hru na klavír na 4 strany. Timík měl hezké přednášení, Anetka s Daníkem měli tu písničku moc hezkou. Sice já jsem se móóóc styděla, ale zvládla jsem to. Bylo to moc těžké, jmenovalo se to Taneček Sněhurky s pravou, levou rukou a pedál.

·         Vystoupení s bráškou se mi líbilo. Taky jak Timík četl Zlou tetu. A Maruška jak hrála na klavír, i když se bála.

·         Bylo to dobré být divák a zároveň i porotce.

·         … Chtělo by to, aby vyhrál jenom jeden. Jinak to bylo velmi dobré a hlavně hodně lidí podle mě improvizovalo.

·         Líbila se mi kreativita soutěžících.

·         Líbila se mi na tom soutěživost a snaživost soutěžících.

Další fotografie naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2018-02-06

Plán akcí na 2. pololetí

Únor

 1.   2.  Čt   Knihovna 2. třída

 2.   2.  Pá   Pololetní prázdniny

 6.   2.  Út   Jízda pro budoucí 6. třídu

 7.   2.  St    Karneval

15.  2.  Čt   Knihovna 1. třída

16.  2.  Pá   Divadlo 5. a 6. třída

22.  2.  Čt   Cestička pro předškoláky

26.  2. – 2.3. Jarní prázdniny

Březen

  7. 3. Pá   Sladovna 2. třída

  9. 3. Pá   Divadlo 1. – 4. třída

14. 3. St    Divadlo 9. třída

16. 3. Pá   Matematický klokan

22. 3. Čt   Cestička pro předškoláky

29.-30. 3.  Čt, Pá   Velikonoční prázdniny

Duben

  2. 4.  Po  Velikonoční prázdniny

  3. 4.  Út   Zápis 1. ročník / Výlet škola

12. 4.  Čt   Přijímací zkoušky SŠ

16. 4.  Po   Přijímací zkoušky SŠ

17. 4.  Út   Knihovna 1. třída

16. 4. - 19. 4. Konzultační setkání s rodiči

30. 4.  Po   Ředitelské volno

Květen

 3.  5.  Čt   Prácheňské přebory

 7.  5.  Po   Ředitelské volno

24. 5.  Čt   Cestička pro předškoláky

29. 5.  Út   Knihovna 1. třída

28. 5. - 31. 5. Konzultační setkání s rodiči

Červen

  4. 6. -   8. 6. Škola v přírodě 1. a 2. třída

11. 6. - 15. 6. Škola v přírodě 9. třída

14. 6.  Čt  Třídní schůzka

16. 6.  So  Cesta na prázdniny

29. 6.  Pá  Vysvědčení

 

Zápis do první třídy proběhne 3. dubna.


autor: Miriam Sulková  2018-02-05

Lednová Cestička do školy

Na lednové Cestičce jsme s radostí opět přivítali budoucí školáky i jejich rodiče. Děti si nejdříve poslechly příběh v podání žaček 9. třídy. Příběh se týkal přátelství a pomoci druhým, což je jedna z hlavních myšlenek naší školy. Následně si vyzkoušely počítat s fazolemi a musíme uznat, že krásně zvládly počítat do deseti. Zajímavou úlohu, kde bylo třeba rozpoznat jednotlivé tvary klíčů, najít je a položit na správné místo, děti měly velmi rychle splněnou. Dalším úkolem bylo položit pohádkovou postavičku vpravo, vlevo, doprostřed, nahoru či dolů podle pokynů paní učitelky. Některé děti si sice ještě pletly pravou a levou ruku, ale nakonec vše zvládly na jedničku. Ještě procvičit ruku, zazpívat si a vytleskat slabiky, to byl jeden z posledních úkolů pro předškoláky.  Nakonec si děti vyrobily sněhuláka alespoň z papíru, když venku se nemůžeme dočkat pořádného sněhu.

Pro rodiče byl přichystán seminář na téma: Školní zralost. Vedla ho paní psycholožka Eva Záluská a rodiče  mohli dostat odpověď na řadu svých otázek.

​Další fotografie naleznere zde.


autor: Miriam Sulková  2018-01-19