Jaká jsme škola


9  Výuku jsme zahájili 1. září 2014 otevřením třech tříd (1.třída, společná 2. a 3.třída, 6.třída). V každém dalším školním roce postupně otevřeme další třídy až do naplnění všech devíti ročníků. Chceme poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v rodinném prostředí. Škola je otevřena všem, kteří si přejí, aby jejich děti vyrůstaly a byly vzdělávány právě v takovém prostředí, jaké nabízíme.


Jaká chceme být škola

OTEVŘENÁ 

Všem dětem, bez ohledu na to, zda se jeho rodina hlásí k některému křesťanskému vyznání či nikoliv. Ctíme svrchovanou autoritu rodičů v otázkách víry svého dítěte.

RODINNÉHO CHARAKTERU

Třídy jsou do 15 žáků. V menším kolektivu očekáváme pevnější vztahy a lepší individuální kontakt učitele a žáka. Naším cílem jsou vlídné a přátelské vztahy mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči, mezi žáky navzájem a mezi učiteli navzájem. Očekáváme úzkou spolupráci školy s rodinou. Budeme usilovat o získání certifikátu RODIČE VÍTÁNI.

KŘESŤANSKO - ETICKÁ

V každém ročníku je zařazen povinný předmět Etická výchova, který buduje žáky v jejich osobním charakteru a k životu ve společnosti. Naše škola soustavně usiluje o ocenění ETICKÁ ŠKOLA. Dále mají děti možnost v rámci družiny navštěvovat Křesťanský klub. Slovo na Cestu - ranní čtvrthodinka, kdy začínáme den krátkým slovíčkem z Bible, případně společnou písní a modlitbou.


autor: Richard Váňa  2014-11-08