Úřední deska

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve škoním roce 2020/2021

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

 

Přijatí žáci:

URKV8 SAP1V Z1S7Y 3XL9A BVT1M
77GNB MC8GK RDIN5 5R2FQ 8NSQ6
SX1ZR CLR3U ZIHF6 4UE5Q BFNA3
XR7NJ P7JG6 JOW9R T7SK5 IHK3V
 

Nepřijatí žáci - náhradníci:

CH2PA JP4SW

 

Žádosti o odklad:

2BDWJ K2M8S
 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2. 4. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 2. 4. 2020 na webových stránkách školy: www.zscesta.cz

Výsledek zápisu je ke stažení zde.

V Písku dne 2. dubna 2020                                                               Ing. Richard Váňa

                                                                                                            ředitel ZŠ Cesta

 


autor: Miriam Sulková  2019-04-04

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

moc nás těší, že jste se rozhodli vybrat si pro budoucí vzdělávání svého dítěte právě ZŠ Cesta.

Termín zápisu: středa 1. dubna 2020  13:00 – 17:00

Zajištění zápisu může být dodatečně změněno ve vazbě na případné pozdější změny nařízené Vládou ČR.

Vzhledem k nastalé situaci ohledně COVID 19 bylo dne 18. 3. 2020 vydáno Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Zápis proběhne pouze formálně - zákonný zástupce dítěte předá příslušné škole dokumenty nezbytné k přijetí dítěte.

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2013 do 31. srpna 2014, dále děti narozené před dnem 1. září 2013, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2019/20 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu.

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

 

Žádost o odklad
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je třeba doložit i Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při podání žádosti o odklad není nutná účast dítěte u zápisu. Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2020.

 

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy (možnost osobního vyzvednutí po předchozí telefonické dohodě).

V případě potřeby se nebojte na nás obrátit: tel. 608405252, zscesta@zscesta.cz


autor: Miriam Sulková  2019-03-14