Úřední deska

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve škoním roce 2018/2019

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

Přijatí žáci:

1KP46

MLUHZ

G1KDN

5ZIUM

ZAJHP

HEPAU

DEJWE

2APUO

15YQS

63V6M

X9TT7

UWPS4

243SV

IIBVQ

8NEFG

 

Nepřijatí žáci - náhradníci:

U8DXA

OA92B

T78MK

DTF5N

PX0O2

TP3DL

DGF4R

Žádosti o odklad: 

2DA5H

7K6U2

3ELD3

EX679

HT6SY

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 5. 4. 2018 na webových stránkách školy: www.zscesta.cz

V Písku dne 5. dubna  2018                                       Ing. Richard Váňa, ředitel ZŠ Cesta

 

Výsledek zápisu je ke stažení zde.


autor: Miriam Sulková  2018-04-05

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

moc nás těší, že jste se rozhodli vybrat si pro budoucí vzdělávání svého dítěte právě ZŠ Cesta.

Termín zápisu: úterý 3. dubna 2018   9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, dále děti narozené před dnem 1. září 2011, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2017/18 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu.

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

K zápisu je nutno přinést:
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz rodiče
- Žádost o přijetí (nebo odklad) podepsanou oběma zákonnými zástupci

Žádost o odklad
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je třeba doložit i Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při podání žádosti o odklad není nutná účast dítěte u zápisu. Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2018.

Rezervace termínu zápisu
Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Bližší instrukce najdete v článku níže Elektronická rezervace termínu zápisu.

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy.


autor: Miriam Sulková  2018-03-13

Elektronická rezervace termínu zápisu

Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Předejdete tak u zápisu zbytečnému čekání. Rezervace není povinná. Kdykoliv v průběhu zápisu lze přijít i bez rezervace, je však potřeba počítat s možným zdržením, pokud se ve stejný čas sejde více zájemců. Rezervace termínu zápisu je možná od 23. března (od 9:00) do 30. března (do 18:00). Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.

Odkaz na elektronickou registraci je umístěn zde:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Cesta/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Návod k vyplnění elektronické rezervace  zde

V případě potřeby nás, prosím, kontaktuje na tel. 608405252, zscesta@zscesta.cz


autor: Miriam Sulková  2018-03-13