Úřední deska

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

moc nás těší, že jste se rozhodli vybrat si pro budoucí vzdělávání svého dítěte právě ZŠ Cesta.

Termín zápisu: středa 1. dubna 2020  13:00 – 17:00

Zajištění zápisu může být dodatečně změněno ve vazbě na případné pozdější změny nařízené Vládou ČR.

Vzhledem k nastalé situaci ohledně COVID 19 bylo dne 18. 3. 2020 vydáno Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Zápis proběhne pouze formálně - zákonný zástupce dítěte předá příslušné škole dokumenty nezbytné k přijetí dítěte.

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2013 do 31. srpna 2014, dále děti narozené před dnem 1. září 2013, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2019/20 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu.

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

 

Žádost o odklad
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je třeba doložit i Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při podání žádosti o odklad není nutná účast dítěte u zápisu. Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2020.

 

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy (možnost osobního vyzvednutí po předchozí telefonické dohodě).

V případě potřeby se nebojte na nás obrátit: tel. 608405252, zscesta@zscesta.cz


autor: Miriam Sulková  2019-03-14