Soubory ke stažení

Zápis do 1. třídy

Poučení o zápisu

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


autor: Miriam Sulková  2017-03-13

Omluvenky

Žádost o uvolnění z vyučování


autor: Richard Váňa  2014-11-24

Žádosti

Žádost o podání zprávy pro PPP


autor: Miriam Sulková  2020-01-22

Řády školy

Řád školy
Řád školní družiny
Řád školní jídelny - výdejny

 


autor: Richard Váňa  2014-11-06

Školská rada

Jednací řád Školské rady


autor: Petra Topinková  2015-11-05