Aktuality


Přejeme všem krásné léto a těšíme se na vás zase v září.


autor: Miriam Sulková  2020-06-26


autor: Miriam Sulková  2020-05-27

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy


autor: Miriam Sulková  2020-05-26

Znovu ve škole


autor: Miriam Sulková  2020-05-25

Šablony II - OP VVV Podpora inkluze

Název projektu: Šablony II OP VVV pro ZŠ Cesta Písek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013470

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše přiznané podpory: 816 659,-Kč

Období realizace: září 2019 - srpen 2021

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.


autor: Miriam Sulková  2020-05-15

Klasický domácí úkol doby „covoidní“

Dvouměsíční domácí vzdělávání : …v neděli zadání učiva na týden, aktualizace on-line výuky, upřesnění termínů dodání úkolů ke kontrole či zpětné vazbě. Čeština, matika, fyzika, jazyky, a dokonce i aktuálně cílená - občanská výchova…. a na ZŠ Cesta i pravidelně "rozmluvy“ s žáky – etická či křesťanská zamyšlení tzv. slovíčka.

Komunikace žák – učitel - asistent; učitel – rodič, …a samozřejmě i učitel – učitel.  Zejména na druhém stupni nezbytná koordinace plánování učiva a jeho výstupů, včetně stálé snahy o předmětovou prostupnost, smysluplnost učiva a jeho návaznost na praxi.  A protože ve škole jedeme na jedné vlně, leckdy jsou i nápady na úkoly podobné. Tím nejednou zadaným úkolem (od slohu v českém jazyce přes etiku a občanskou výchovu až po informatiku i další předměty) se stalo zamyšlení nad tím, co nám přinesla doba „covidová“.  A je toho hodně, pozitivního. Skoro by se mohlo zdát, že jsme díky ní pouze dostali…

O celé situaci žáci opravdu přemýšlejí, i v souvislostech. O tom svědčí i výrok jednoho z žáků: „Myslím, že o této situaci budu jednou vyprávět svým dětem, jako mně babičky vyprávěli o době komunismu a 2. světové válce.“ 

Níže najdete, jak vidí tuto novou situaci žáci 8. Ročníků. Jde o výtah z vytvořených prezentací (v rámci procvičování učiva informatiky).

… budeme si vážit svobody cestování…

…máme více času na blízké a s rodinou…

…máme příležitost učit se nové věci…nebo se vrátit k něčemu, co jsme dělali, ale přestali jsme…

… lidé, kteří se ničemu nechtějí naučit nebo se v něčem zlepšit si alespoň mohou odpočinout ….

…můžeme si uvědomit, jaké jsou pro nás důležité hodnoty…

…příroda odpočívá a raduje se: když v ní nejsou lidé, nemohou ji ani ničit a pokud lidé do přírody vyrazí, užívají si její krásy, oceňují její hodnotu ….

… naučil jsem se vařit, sestavit židli…

… mám více času přemýšlet o své budoucnosti…

… naučil jsem se učit sám…

…začal jsem více běhat, posilovat doma, jezdit na kole…

… je fajn pomáhat a vidět, že lidé pomáhají (šijí roušky, chodí nakupovat pro ostatní,…)

… podnikatelé našli alternativy k jejich byznysu – např. prodej okénkem, s sebou…

… zažíváme nové vyučování – on – line výuka… a můžeme se tak vidět i s učiteli a komunikovat i s kamarády…

       … lidé mohou dělat věci, které předtím – z časových důvodů - dělat nemohli…

       … nejspíš se všichni budeme těšit do školy …..

…. ano, i my zaměstnanci ZŠ Cesta

Výzva pro všechny žáky školy, kteří ještě podobný úkol nedělali, aby si ho splnili co nejdříve.  Za pár týdnů – věříme – bude již neaktuální. Podíl rodičů na společné úvaze je povolen, vítán. Zaměstnanci školy již mají splněno.  :-)


autor: Miriam Sulková  2020-05-11

Škola doma je radost i práce

Je to víc než měsíc, co hlavní roli v domácím vzdělávání hrají rodiče. I u nás na Cestě. Jejich denním posláním se stala matematika, čeština, fyzika,…. částečně suplují chemii i cizí jazyky. Zvyšují si digitální gramotnost….  Odpoledne vytvářejí program pro „družinové a klubové“ děti.  Suplují lektory nejrůznějších kroužků. A mnohem více. Mnozí rodiče naplno pracují a snaží se i normálně žít J . Postupně přivykají karanténnímu času.  (Dá se to vůbec)?

Učitelé se jim snaží poskytnout maximální podporu, pomoc.  Školní i přátelskou. On-line,  elektronicky či telefonicky.  A děti? Zlobí? Nezlobí? Učí se? Nechce se jim?  Jak je to s nimi?

Ačkoli nyní hrají z pedagogické veřejnosti prim jiné předměty než výchovné, tak žáci doma zpívají, malují, tvoří.  A pomáhají….  Víme to, neb s radostí s námi sdílí spousty psaných příběhů, fotek, video nahrávek…  Většina by jich patřila právě do výchovných předmětů (výtvarky, hubdebky, pracovek). Úžasná to doba, kdy se přirozeně prolínají jednotlivé předměty navíc bez zvonění!   My (učitelé) tak můžeme tak přičichnout k nejrůznějším laskominkám, dobrotám od domácích chlebů počínaje neuvěřitelnými cukrářskými výrobky konče (škoda, že pouze přes obrazovku).  Děti pomáhají rodičům nejen v kuchyni, ale i v dílnách, na zahradách…, mnozí se zapojily do šití roušek.  Část z nich v tiché (nebo i společné rodinné modlitbě) dál děkují za dary, které nás i v této době obohacují, a prosí za své kamarády, zdravotníky…   Prožívají své dětství.

A věřte, že nám – učitelům - chybějí! 

Díky však za to, že si můžeme uvědomovat, že dítě patří do rodiny.  Díky za rodiče, kteří s námi komunikují a snaží se fungovat. Díky za to, že i učitelé si mohou nyní uvědomit, že životní zkušenost získaná v rodině, je pro budoucí život smysluplnější než chemické názvosloví, těžnice, vzory mužského rodu či bitva u Kresčaku.

Moc se na vás těšíme - na „naše“ děti, rodiče i jejich blízké!

Pracovníci ZŠ Cesta


autor: Miriam Sulková  2020-04-20

Výuka stále pokračuje...

Někdo se učí počítat, jiný péct, další vařit...každopádně se nikdo nenudí.


autor: Miriam Sulková  2020-04-16