Aktuality


Od kravičky do mističky - cesta jogurtu

Každý čtvrtek máme jogurtovou svačinu. Rodina jedné žákyně provozuje minimlékárnu a jogurt v ní vyrobený si mohou žáci zakoupit ke svačině. Cílem projektu bylo seznámit žáky s jednotlivými kroky, kterými jogurt při výrobě prochází. Páťáci svým spolužákům – netradiční metodou tzv. živých knih představili  Cestu jogurtu. Povídáním a aktivitami na jednotlivých stanovištích došli „od kravičky do mističky“. Žáci mohli ochutnat máslo vyrobené páťáky a porovnat ho s málem ze supermarketu, ochutnat výrobky pocházející z mléka, odhadovat jeho množství nadojené za den u konkrétních hospodářských zvířat. Mezi další aktivity projektu patřilo hlasování o nejoblíbenější jogurtovou příchuť a zamyšlení se nad obaly. Součástí byly výpočty množství a plochy obalových materiálů - krabiček od mléka (na počet žáků školy). Hledání pro přírodu odpovědnějšího řešení (velká balení, vratné či šetrné obaly apod.).

Více obrázků naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2018-11-12

Pod pokličkou Objevitelů

Na podzim proběhly v přírodovědných klubech schůzky zaměřené na chov domácích mazlíčků. Po teoretickém seznámení s chovatelstvím si děti mohly své mazlíčky na schůzky přinést. Kromě křečka, morčete a želv se nám představili i strašilky australské, agama vousatá a švábi. Názorně jsme tak mohli přihlížet potravnímu řetězci v praxi (agama – šváby).

Další týden se mohli Objevitelé dozvědět informace k chovatelství hadů a jako bonus se seznámit se životem užovky červené. Někteří z nich se tak tak poprvé dozvěděli, proč na ně hadi vyplazují jazyk, zjistili, že plazi nejsou slizcí, viděli, jak se hadi pohybují a hlavně překonali samy sebe, když je užovka Žofie omotávala kolem rukou, krku, nohou… 

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-11-09

V parku U Výstaviště vyrostla lípa svobody

Od neděle 28. října se na Výstavišti vzhůru k nebi tyčí nový strom – lípa svobody. Strom republiky, oděn do trikolóry, v rámci mezigenerační spolupráce společně sázeli žáci, rodiče a přátelé ZŠ Cesta a její zřizovatel Sbor Církve bratrské Elim. Do života ho provázely modlitby a prosby za národ a poděkování za svobodu.

Naše poděkování patří i pracovníkům Odboru životního prostředí a Městských služeb, kteří nám strom poskytli a pomohli s jeho usazením.


autor: Miriam Sulková  2018-11-05

Ochutnávka jablíček

Žáci první třídy přinesli do školy každý jedno jablko. Jablka byla celý týden vystavena na třídní výstavce. Obdivovali jsme jejich barvy, velikosti, rozdíly i shody. V pátek byla jablka rozkrájena a žáci je pomocí víček bodovali. Nikdo nevěděl, komu dané jablko zrovna patří (samozřejmě kromě paní učitelky, paní asistentky). Ohodnotili jsme tak jablka podle chuti. Diplom dostala spravedlivě první tři místa a dále všichni za účast.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-11-02

Drakiáda aneb jak pouštět draky, když nefouká vítr

V sobotu 20. října dopoledne  jsme se sešli před hostincem U báby Lišků v Semicích – učitelé, rodiče a děti s draky. Dospělí přemýšleli, jak budeme draky pouštět, když se okolo nepohnul ani lísteček. Ale dětem to vůbec nevadilo. Začaly s draky běhat do kopce a z kopce po vedlejší louce. A když běhaly dost rychle, draci za nimi krásně létali. Děti byly spokojené, že draci létají a rodiče byli spokojení, že se děti uběhají.

Asi po hodině jsme se přesunuli k Lesovně na Flekačky. Tady pro nás měla paní Skřivanová (z Lesovny) připravený terénní program, jak jinak než na téma „Les“. Museli jsme zdolat 5 stanovišť a na nich splnit různé více či méně zapeklité úkoly. Za to jí patří naše velké poděkování.

Po vyhodnocení odpovědí následovala odměna. Samozřejmě pro všechny – opékání buřtů, klobásek a jiných dobrot na ohništi před hostincem. Kdo chtěl, mohl si místo opékání vybrat z nabídky slaných i sladkých jídel připravených v hostinci.

Děti ocenily dětské hřiště i možnost vyrobit a ozdobit si papírového minidraka na památku. Dospělí si popovídali u kávy či pivečka.

Strávili jsme společně  pěkné dopoledne, někteří zůstali i v odpoledních hodinách. A všichni se už těšíme na další podobnou akci.

Další obrázky naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2018-10-31

Jak jsme na ZŠ Cesta prožívali 100. výročí založení Československé republiky

STALETÉ KOŘENY 

            16. října přijel k nám do školy Jirka Folta, lektor vzdělávacího programu Staleté kořeny.  Na obraze lípy, našeho národního stromu, si děti připomněly kořeny naší vlasti, kořeny, z nichž vyrůstá i současnost. Strom žáci dotvářeli a postupně tak odkrývali osobnosti a hodnoty naší země, tradice i to, co je důležité, abychom neztratili svou identitu.

            Nechyběla ani legrace, děti měly hodně prostoru vyjádřit svůj vlastní názor, pracovaly ve skupině nebo si zahrály hru.

Co se dětem na programu líbilo?

•  trochu jinak, netradičně podané

•  že to nebyla přednáška, kde jen sedíte a posloucháte

•  že jsme se mohli zapojit, hry

•  zábavné

•  smajlíci

•  závěrečný osobní příběh z letiště

Co  si žáci zapamatovali, co je oslovilo?

•  že máme strašně dlouhou historii, hluboké kořeny

•  máme velice rozmanitou a krásnou zemi

•  že máme pevné kořeny

•  T. G. Masaryk uměl v 80 letech stojku

•  zjistil jsem, co si o nás myslí ostatní národy

            V oslavách budou moci pokračovat učitelé i děti se svými rodiči. 28. října, na Den vzniku samostatného Československa, se můžeme sejít v církvi Elim na sváteční bohoslužbě. Poté zasadíme lípu století. Snad tu přetrvá dalších 100 let. Co si bude příští generace vyprávět o té naší?  Budou hodnoty Pravda – Víra – Svoboda – Důstojnost stále živými kořeny?

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-10-23

Žáci na statku

Pátek 12.10.2018 byl pro 1. a 2. třídou ve znamení zvířátek. Vlakem jsme se dojeli podívat na dobešický statek, kde jsme měli možnost prohlédnout si krávy, telátka, prasata a selátka, kozičky, ostříhané ovce, koně, slepičky a další zvířata. Zvířátka jsme poznávali jako hmatem, tak také podle čuchu. Pro mnohé děti šlo o jejich první setkání s hospodářskými zvířaty. Počasí nám k výletu také přálo, a tak jsme si společně užili krásný říjnový den a připomněli si tak také nedávný den zvířat. Těšíme se, až se na statek zase jednou vrátíme!

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2018-10-15

Jak sestavit počítač – hodina informatiky

Jako ve všech školách se i u nás učí žáci od 5. ročníku základy digitální techniky. Cílem je ukázat, jak nám PC může sloužit, ne zotročovat. Uvědomit si, že počítače neslouží jen pro noční pařby, surfování po internetu, you tube a jiné podobné kanály.

Žáci se v letošním roce se seznámí a budou pracovat zejména s textovým editorem Word a tabulkovým procesorem Excel.

A tak konečně - minulý týden – po úvodních teoretických hodinách, nastal den D – práce na počítačích. Bylo však potřeba si je ze základních komponent postavit. Jak neuvěřitelná je tvořivost našich žáků! Spolupracovali, popisovali, skládali, sestavovali…. Hodina uběhla jako voda. Příště už můžeme počítače i zapnout.

Věřte nevěřte, každý žák bude mít svůj (školní) počítač. Už zbývá zprovoznit poslední tři…


 


autor: Miriam Sulková  2018-10-12