Aktuality


Velikonoční slavnost

     Stavět obrovskou loď, i když je moře v nedohlednu? O to by se pokusil snad jedině blázen…. anebo muž, který důvěřuje Bohu.  A Noe takový byl. Stavěl, i když se mu lidé kolem vysmívali. Stavěl, i když to trvalo neuvěřitelně dlouho. 

     Se známým příběhem o Noemově arše, jak jej známe z Bible, se mohli rodiče, prarodiče, učitelé i žáci seznámit u příležitosti velikonoční oslavy v ZŠ Cesta. Žáci dramatického kroužku si totiž připravili netradiční divadelní představení. Na pódiu jsme mohli vidět nejen archu, Noema, jeho rodinu a všelijaká zvířata, ale i pár skeptiků, odborníků a zvídavců, co chtějí věci přijít na kloub. Celé představení bylo svižné, vtipné, obohaceno zpěvem a originálními kostýmy, které svým dětem vytvořili rodiče. A také nás vedlo k zamyšlení. Tak jako byl kdysi Noe a všichni s ním na palubě zachráněni před velkou povodní, můžeme i my dnes přijmout záchranu díky událostem, které se staly na  Velký pátek a Velikonoční neděli.

     Program obohatil školní kroužek Aerobik svým tancem.  Celou slavnost zakončil velikonočním zamyšlením nemocniční kaplan pan Rostislav  Homola.


autor: Miriam Sulková  2019-04-18

OP VVV Spolu nabídneme víc

Název projektu: SPOLU NABÍDNEME VÍC - INSPIRACE PRO ŽIVOT

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008161

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Partneři projektu: Městská knihovna Písek, Základní škola Tomáše Šobra

Výše přiznané podpory pro ZŠ Cesta: 861 224,-Kč

Období realizace: 2019 - 2021

Cílem projektu je rozvoj multioborového a odborného vzdělávání formou propojování formálního a neformálního vzdělávání ve školách a v knihovnách. Během projektu dojde ke společnému vytvoření a odzkoušení několika vzdělávacích modulů (metodika, vzdělávací program, evaluace). V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující rozvoj klíčových kompetencí žáků.

 

 


autor: Miriam Sulková  2019-04-17

Host z daleké země

V pátek 12. dubna navštívil naší školu host: kazatel Leonardo Teca, který pochází z Angoly.  Nejdříve navštívil žáky ve třídách, pak jsme se všichni společně sešli v tělocvičně. Slyšeli jsme několik písní v jeho rodném jazyce,  ale velikonoční zamyšlení si pro nás připravil v češtině. Leonardo totiž již několik let žije v naší zemi.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2019-04-15

Velikonoční slavnost


autor: Miriam Sulková  2019-04-12

Co je pravda?

Pravda nebo lež? Argumentační faul, hoax, dezinformace, polopravda...můžeme to rozpoznat? A je to vůbec důležité? Nad těmito tématy přemýšleli žáci 3. - 5. třídy při ranním slovíčku, které si  připravil otec Cyril. Všechny děti poslouchaly se zaujetím a společný začátek výuky byl pro nás přínosem.


autor: Miriam Sulková  2019-04-11

Další společná snídaně na Cestě

roč jsme my, žáci, rodiče a učitelé, nesnídali v pátek 29. března doma? Proč se rozsvítila okna naší školy již v 6.30 hodin?  Již podruhé v tomto školním roce  jsme uspořádali snídani ve škole. Tentokrát měli vše na starost žáci 1., 6. a 7. třídy, především jejich rodiče.

V 7.15 začala ranní hostina. Každý si mohl vybrat z bohaté nabídky: buchty, koláče, kaše, saláty, chlebíčky, jednohubky, obložené mísy, překvapení racionální zdravé kuchyně … A k tomu voňavá káva, čaj nebo džus. Dobré jídlo je vzácnou příležitostí k posezení, popovídání … k přirozenému utváření vztahů mezi školou a rodinou.

Čtvrťáci nám všem připravili v tělocvičně slovíčko na téma Slavné osobnosti našich dějin. Myslíte si, že Karel IV., Jan Hus, sv. Anežka česká, Rudolf II. či Jan Amos Komenský jsou nudní patroni? To jste asi neslyšeli výbuchy smíchu, které zněly prostorem. A protože 28. března slavíme Den učitelů, dostali všichni pedagogové hrneček (třeba na kafe) a jejich třída si vylosovala úkol, který během týdne splní (např. zákusek pro svého učitele, že odučí hodinu, napíší báseň …).

Když se vydaří ráno, je potom projasněný celý den. A to páteční ráno se opravdu povedlo. Děkujeme všem, kteří se postarali o jídlo i duševní občerstvení. Tak zase někdy příště …

Jana Slavíková

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2019-04-09

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve škoním roce 2019/2020

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

 

Přijatí žáci:

 

0ZL7H

6LX7C

Z1SOY

C42PA

6R7NJ

BTYQO

A8K08

6RKV8

T7SKM

9XPWH

IHKKV

KVT1M

905OP

JPBSW

P7JGY

 

 

Nepřijatí žáci - náhradníci:

 

JOWJR

R3IN5

05AOT

QLZHP

Z0P0K

3FNA3

VBDWJ

 

Žádosti o odklad:

 

22M8S

YXL9A

XLR3U

UIHF6

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 4. 4. 2019 na webových stránkách školy: www.zscesta.cz

Výsledek zápisu je ke stažení zde.

V Písku dne 4. dubna 2019                                                               Ing. Richard Váňa

                                                                                                            ředitel ZŠ Cesta

 


autor: Miriam Sulková  2019-04-04

Elektronická rezervace termínu zápisu

Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Předejdete tak u zápisu zbytečnému čekání. Rezervace není povinná. Kdykoliv v průběhu zápisu lze přijít i bez rezervace, je však potřeba počítat s možným zdržením, pokud se ve stejný čas sejde více zájemců. Rezervace termínu zápisu je možná od 22. března (od 9:00) do 29. března (do 18:00). Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.

Odkaz na elektronickou registraci je umístěn zde:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Cesta/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Návod k vyplnění elektronické registrace  zde

V případě potřeby se nebojte na nás obrátit: tel. 608405252, zscesta@zscesta.cz


autor: Miriam Sulková  2019-03-14