Aktuality


ZŠ Cesta přeje všem krásné prázdniny.


autor: Miriam Sulková  2019-06-29

Zabezpečení zastávek MHD – pro ptáky již bezpečno, odzkoušeno žáky ZŠ Cesta

Ročně po nárazu do skla zahyne přes miliardu ptáků… ale stačí jen málo... A tak během května a června zjišťovali žáci ZŠ Cesta vliv prosklených ploch na úhyn ptactva. Následně si vytipovali prosklenou zastávku poblíž školy a navrhli pro ni grafiku polepu. Celý záměr zabezpečení zastávek průběžně konzultovali s odborem životního prostředí MÚ Písek. A tak se podařilo, že pár dní před vysvědčením završili celou aktivitu výlepem. Pomohli tak změnit – pro ptáky nebezpečnou prosklenou plochu - na viditelnou a tudíž i bezpečnou. Nudná zastávka se navíc proměnila v barevné veselé místo. Přijďte se podívat na MHD U Výstaviště!

Dvěma zastávkami však nekončíme.

V Písku jsou i další objekty, které jsou ptákům nebezpečné. Zabezpečit dvě zastávky (u teplárny a U Výstaviště) nestačí. Proto MÚ Písek odbor životního prostředí a ZŠ Cesta zvou k zapojení škol, příp. dalších zájmových skupin do této aktivity. Na konci září proběhne k tématu schůzka, kde se účastníci dozvědí základní informace a propozice k výlepům, a obdrží metodické materiály. Zájemci se mohou přihlásit do 15. září 2019 na adresu zp@mupisek.cz

Projekt je inspirován výzvou České společnosti ornitologické k zapojení se do praktické ochrany ptactva.

Do 15. září 2019 zašlete, prosím, na adresu zlata.strieblikova@mupisek.cz své kontaktní údaje (škola, kont.osoba, email, příp. telefon. spojení). 

Na setkání se těší Věra Soukupová (ZŠ Cesta) a Zlata Striebliková (MÚ ŽP).


autor: Miriam Sulková  2019-06-28

Netradiční hodina anglického jazyka

Ve středu 12. června navštívila naší školu paní Jon s vnučkami Kaithlyn a Angelinou. Přiletěly k nám z daleké Austrálie. Během dopoledne navštívily několik tříd a zpestřily výuku anglického jazyka. Kaithlyn a Angelina dětem vyprávěly o životě v Austrálii a Japonsku. Angelina je totiž z poloviny Japonka.

Děti se nejen snažily porozumět rodilým mluvčím, ale i dát dohromady nějakou tu otázku. Dozvěděly se několik zajímavostí. Již ví, že většina soukromých škol v Austrálii je rozdělena na dívčí a chlapecké a že žáci ve většině školách mají zakázáno (stejně jako v naší škole) používat při vyučování mobilní telefony.

Návštěvě děkujeme.


autor: Miriam Sulková  2019-06-13

Šikula nasladko

Poslední setkání kroužku Šikula bylo chutné. Děti si vyrobily čokoládovou mističku, do které dostaly zmrzlinu k dozdobení. Čokoláda byla všude, ale nám to nevadilo.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2019-06-04

Noemova archa v podání dramatického kroužku

Žáci dramatického kroužku nám již po druhé zahráli netradiční divadelní představení. Tentokrát to bylo v neděli dopoledne, 26. května v rámci pravidelné bohoslužby CB Elim. Představení se opět podařilo. Děkujeme za příjemný zážitek. 

Více obrázků naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2019-06-04

Máme bronz!

V jeden květnový víkend se nedaleko Litomyšle sjely děti téměř z celé republiky, aby  mezi sebou soutěžily v netradičních sportovních disciplínách a biblických znalostech. Přestože družstva byla velmi vyrovnaná, nám se podařilo získat třetí místo. Hurá!

Více obrázků ze aktivit křesťanského klubu naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2019-06-04

Vystoupení na plese Diacelu

Poslední květnový den se děvčata z kroužku aerobik sešla ve večerních hodinách v restauraci Penzion Sport. Pod vedením paní učitleky M. Sulkové si připravila vystoupení, kterým zpestřila ples Diacelu. Věříme, že nejen děvčata, ale i rodiče, paní učitelka a ostatní diváci si vystoupení užili.


autor: Miriam Sulková  2019-06-04

Sporťáci se loučí...avšak ne na dlouho

Poslední dvě setkání kroužku Sporťák byla plná pohybu a zábavy. Nejdříve jsme se všichni projeli na kolech či koloběžkách a pak se vydováděli na plovárně. Několik otužilců si i zaplavalo v Otavě.  

Více obrázků naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2019-06-03