Aktuality


Vystoupení dramatického kroužku již tuto něděli


autor: Miriam Sulková  2019-05-20

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve středu 15. května se několik žáků druhého stupně zúčastnilo dopravní soutěže mladých cyklistů.  Přestože jim počasí nepřálo, žáci se nenechali odradit a snažili se co nejlépe uspět ve čtyřech soutěžních kategoriích: jízda zručnosti, první pomoc, test dopravních znalostí a jízda na dopravním hřišti. Poslední zmíněná kategorie se u všech našich žáků setkala s největší oblibou. Možná to bylo tím, že na jízdu podle pravidel  dohlíželi příslušníci PČR.  Skvěle si vedli i v první pomoci, kde získali maximální počet bodů.

Družstvo žáků šesté třídy s jedním páťákem se v celkovém hodnocení umístili na druhém místě.

Co se týče jednotlivců, krásného výsledku dosáhl Nikola z 6. třídy, který se umístil na 2. místě.

Výhercům gratulujeme!

Více obrázků naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2019-05-17

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015


autor: Miriam Sulková  2019-05-16

Ze života šesťáků

V dubnu si žáci zpestřili hodiny občanské výchovy svatbou nanečisto. Nejen, že se všichni „vyšvihli“ (přišli slavnostně oblečení – dívky šaty, hoši saka a košile), ale připravili si i hostinu. Každý přinesl něco dobrého, co sám připravil (nebo alespoň pomáhal připravit). A tak se slavnostní tabule prohýbala pod svatebními koláčky, různými zákusky a makronkami, jednohubkami a párečky … K tomu ještě přiložili pracovní postup – jak tvořili své delikatesy (a vznikla kniha kuchařských receptů 6. třídy).

Svatba se vydařila – ženich a nevěsta si řekli své ANO.  A šesťáci si snad uvědomili, že svatba je  slavnostní a důstojná událost.

První tři květnové dny prožila 6. třída na Šumavě. Cílem výletu bylo utužit vztahy a přátelství.

A jaké jsou dojmy šesťáků?

•  Bavil mě ranní běh.

•  Chutnala mi zmrzlina a hra na krále a dvořeníny

•  Byla tam sranda, příště by to mohlo být delší

•  Legrace s Agátkou (pes paní učitelky). Líbilo se mi, jak jsme si hladili koně, kteří utekli na louku.

•  Dobré počasí.

•  Jízda vlakem byla moc fajn. A hry u ohně.

•  Chodili jsme lesem poslepu. A stopovali jsme prasata.

•  Noční bojovka (stezka odvahy) byla zábavná . A hry v lese mě taky bavily.

•  Lezli jsme na balíky slámy a tam skákali a fotili se.

A dojmy paní učitelek? Myslím, že výlet se vydařil. Děti neřešily, když si jedna dívka nehrála s míčem a raději pletla věnečky z pampelišek, když někdo zůstal ležet na louce, protože ho bolely nohy a ostatní šli skákat na balíky slámy, když jeden chlapec potřeboval dospat probdělou minulou noc a ostatní, když přišli ze stezky odvahy, svítili jen baterkami, šeptali a našlapovali po špičkách.

Nevadila jim práce v kuchyni, protože pochopili, že o stravu se musí postarat vlastním úsilím. Jeden chlapec dokonce připravil pro celou třídu vaničku zmrzliny. Bylo příjemné vidět, jak se děti vzájemně přijímají takové, jaké jsou. A bylo naplněno heslo výletu, které si děti stanovily jako cíl? JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO… To prověří všední dny ve škole.

Jana Slavíková

Více obrázků naleznete ve fotogalerii

 


autor: Miriam Sulková  2019-05-16

Jihočeský kraj - dotační program Rozvoj venkova a krajiny

Název části podoatření: Cílená podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 435-05-210/19

Název projektu: Ekopobyty ZŠ Cesta na jihu Čech

Výše přiznané podpory pro ZŠ Cesta: 50 000,-Kč

Období realizace: 6/2019 

Hlavní aktivitou projektu jsou pětidenní ekopobyty žáků 1. a 2. třídy v CHKO Třeboňsko, 6. a 7. třídy v ekocentru Dřípatka v Prachaticích. Během pobytů absolvují žáci ekologické výukové programy, které povedou odborní pracovníci ekocenter CEGV Cassiopeia a CEV Dřípatka.

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. 

 


autor: Miriam Sulková  2019-05-14

Výjimečná noc

Prvňáčkové zažili z 3. na 4. května 2019 výjimečnou noc strávenou ve škole. Přespávali přímo v 1. třídě a jejich večer se nesl ve znamení Andersenových příběhů. Po společné večeři a slovíčku jednoho z rodičů se žáci přemístili do minulosti. Slyšeli a viděli Andersenovy pohádky a dokonce se setkali se samotným Hansem Christianem Andersenem. Ten jim vyprávěl o svém životě a prozradil jim, že pokud budou spolupracovat, najdou jeho tajný poklad. Žákům se podařilo posbírat všechny potřebné indicie k odhalení pokladu. Ze spacáků jsme poránu hbitě vyběhli na venkovní rozcvičku a za odměnu si pak nachystali snídani. 
 
 
Těším se na další dobrodružnou noc zase za rok! 
Paní učitelka
 
Více obrázků neleznete ve fotogalerii.

autor: Miriam Sulková  2019-05-07


autor: Miriam Sulková  2019-04-19

Velikonoční slavnost

     Stavět obrovskou loď, i když je moře v nedohlednu? O to by se pokusil snad jedině blázen…. anebo muž, který důvěřuje Bohu.  A Noe takový byl. Stavěl, i když se mu lidé kolem vysmívali. Stavěl, i když to trvalo neuvěřitelně dlouho. 

     Se známým příběhem o Noemově arše, jak jej známe z Bible, se mohli rodiče, prarodiče, učitelé i žáci seznámit u příležitosti velikonoční oslavy v ZŠ Cesta. Žáci dramatického kroužku si totiž připravili netradiční divadelní představení. Na pódiu jsme mohli vidět nejen archu, Noema, jeho rodinu a všelijaká zvířata, ale i pár skeptiků, odborníků a zvídavců, co chtějí věci přijít na kloub. Celé představení bylo svižné, vtipné, obohaceno zpěvem a originálními kostýmy, které svým dětem vytvořili rodiče. A také nás vedlo k zamyšlení. Tak jako byl kdysi Noe a všichni s ním na palubě zachráněni před velkou povodní, můžeme i my dnes přijmout záchranu díky událostem, které se staly na  Velký pátek a Velikonoční neděli.

     Program obohatil školní kroužek Aerobik svým tancem.  Celou slavnost zakončil velikonočním zamyšlením nemocniční kaplan pan Rostislav  Homola.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii. 


autor: Miriam Sulková  2019-04-18