7. října - návštěva pražské ZOO


30. září - cyklovýlet (6. třída)

dopravní hřiště a cyklovýlet na Řežabinec s kroužkováním ptactva s RNDr. Karlem Peclem (6.třída)

16. září - archeologická vycházka

Knovízské pohřebiště u Topělce - dějepis 6. třídy a p. Jiří FRÖHLICH
12345678