Základní škola Cesta


Aktuality


Hurá na futsal

Každé pondělí odpoledne se z nás stávají zapálení fotbalisté. Usilovně trénujeme zpracování míče, přihrávku a střelbu. Messi i Ronaldo by z nás měli jistě radost.  :-)

Další forografie nalazenete zde.


autor: Miriam Sulková  2017-02-16

Co se děje u záchranářů?

V prvním pololetí jsme navštívili  hasiče, prohlédli si jejich stanici,  hasičské vozy i potřebné vybavení. Do klubu za námi přišel opravdový záchranář a vyprávěl nám zajímavé zkušenosti ze své práce. Vyzkoušeli jsme si poskytnutí první pomoci a trénovali různé modelové situace. Procvičujene hod na cíl a podnikáme mnoho zajímavých aktivit. V klubu Záchranář se rozhodně nenudíme a další děti mezi sebou rádi uvidíme!Nadšení plavci

 V kroužku plavání již umíme skoky a pády do vody, vylovit kroužky ze dna velkého bazénu, proplaveme podvodní obručí a neustále  trénujeme a zdokonalujeme své plavecké dovednosti. Třeba z nás jednou budou plavčíci.

Kromě plavání jsme podnikli i exkurzi do „podpalubí.“ Podívali jsme se, jak vypadá bazén ze spoda.

 

Další fotografie naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2017-02-16

Pohyb nám nechybí

V klubu Sporťák jsme v neustálém pohybu. Zlepšili jsme se v kotrmelcích a hvězdách, naučili jsme se přeskoky přes švihadlo a zdokonalili v míčových hrách. Uspořádali jsme turnaj ve stolním tenise a připravujeme turnaj šachový.  Hrajeme basketbal, hokej a další. Vyzkoušeli jsme taneční maratón, který budeme pro velký úspěch opakovat. Mimo to nás navštěvují sportovci z různých sportovních odvětví a seznamují se svým sportem. 


autor: Miriam Sulková  2017-02-16

Chovatelský klub s básničkou

V chovatelském kroužku jsme již společně pečovali o plno zvířátek a přitom jsme ještě stačili složit nekonečnou básničku:

Příhody tří zvířátek

Byla jedna slepička, tu měla ráda kočička.
Byly to dvě kamarádky, měly rády karbanátky.

Karbanátky zbaštily, na zem sebou praštily.
Udělalo se jim zle a pak řekly: „BLE!“
„Karbanátků máme dost, musíme na pohotovost!“

Srazila je sanitka, vykoukla z ní Anetka.
Anetka se omluvila, pak se s nimi domluvila,
že je tam hned doveze, ošetří a odveze,
aby byly zase zpátky, mohly baštit karbanátky.

Karbanátky snědly, upadly a zbledly.
Už jim zase bylo špatně, vše viděly jenom matně.

Už je s nimi ámen, už jsou tuhý jako kámen!
Přijel tam krteček, vykopal jim hrobeček.
Na hrobečku nápis, na něm tenhle zápis:
Byla jedna slepička, tu měla ráda 
kočička...................................

 

Fotografie naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2017-02-16

Plán akcí na 2. pololetí

 

Únor
20. 2. - 24. 2.  Jarní prázdiny
28. 2.  Út   Karneval
Březen
  1. 3.  St    Den CO – Policie
17. 3.  Pá   Matematický klokan - soutěž
27. 3. - 31. 3. Konzultace s třídním učitelem

Duben
10. 4.  Po     Divadlo 3. třída
13. 4 - 17.4.  Velikonoční prázdniny

Květen
 2.  5.  Út   Knihovna 1. třída
16. 5.  Út   Divadlo 1. a 2. třída
22. 5. - 27. 5.  Škola v přírodě
29. 5. - 31. 5.  Konzultace s třídním učitelem

Červen
 1.  6.   Po   Knihovna 1. třída
15. 6.   Čt    Třídní schůzky
17. 6.   So   Cesta na prázdniny
30. 6.   Pá   Vysvědčení

Pravidelné akce:

Plavání 1. - 3. třída
21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. 

Cestička pro budoucí prvňáčky
16. 2., 23. 3., 20. 4., 18 .5.

Zápis do první třídy proběhne 3. a 4. dubna 2017.

Jízda pro budoucí šesťáky
17.2., 14. 3., 12. 5., 5. 5.


autor: Miriam Sulková  2017-02-13

Objevitelé v akci

Téměř šest měsíců se pravidelně schází děti z klubu Objevitel. Společně bádají, tvoří a pokouší se zábavným způsobem vysvětlit složité pojmy z výuky, přírodní zákonitosti a mnoho dalšího. 

Program je určen především do terénu avšak mezi nejoblíbenější činnosti patří pokusy nejrůznějšího druhu. V průběhu prvního pololetí děti vytvořily např. lávové lampy, nechaly vzniknout Mrtvé moře, smíchaly nespočet barev pro vznik té nejlepší, zapalovaly svíčky bez dotyku sirky knotu, porovnávaly hustotu kapalin, vyráběly krystaly i nejrůznější bublající směsi.  

Mimo zmíněné pokusy děti navštívily Prácheňské muzeum,  Sladovnu a městskou knihovnu. 

Co vše o našem klubu napsal  Písecký svět si můžete přečíst zde.

Fotky z klubu Objevitel a dalších kroužků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2017-02-09

Cestujeme se solí

První setkání zájemců o  budoucí šestou třídu proběhlo v pátek 20. ledna. Tématem setkání bylo Cestujeme se solí. Během ukázkové hodiny došlo na seznamovací hry, příběh solných stezek s návazností na gramatiku a klíčová slova příběhu v angličtině. Nechybělo ani praktické přiblížení vlastností a složení soli. Děti si vyzkoušeli „jiný rozměr výuky“ – např. vyučování se dvěma učiteli současně, propojení několika vyučovacích předmětů v jedné hodině, střídání různých interaktivních forem, kritické myšlení a mnoho dalšího. 

 

Obsahové záměry (oblast výuky a vzdělávání):

Dějepis –historie prvních cest, současné cesty

Matematika –jednoduché početní operace s využitím celých čísel

Anglický jazyk –porozumění základním slovíčkům, věty jednoduché a málo rozvitá souvětí

Chemie – praktické ověření využití soli při úpravě vozovek v zimě

Přírodopis –význam soli pro lidský organismus, zdravá výživa

Pracovní činnosti –manuální zručnost při výrobě drobného občerstvení

Etická výchova – navazování kontaktů, rozvíjení vzájemné spolupráce

 

Edukativní záměry (oblast metodiky, formy a mezilidských vztahů):

- poznávání nových lidí (žáků, učitelů), zapojování do kolektivu, vzájemná spolupráce

- sledování, pozorování několika jevů současně

- trénování pozornosti a krátkodobé paměti

- vyvozování souvislostí od obecného ke konkrétnímu

- rozvoj smyslového vnímání a logické uvažování

- aktivní spolupráce žák – učitel

- využívání již dříve známých údajů v jiných souvislostech

- porozumění cizímu jazyku

- praktické ověřování teoretických znalostí

- zábavná forma opakování – tématické hry

- umění přijmout porážku, umění chovat se v pozici vítěze

 

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2017-02-08