Základní škola Cesta


Aktuality


Lednová Cestička do školy

Na lednové Cestičce jsme s radostí opět přivítali budoucí školáky i jejich rodiče. Děti si nejdříve poslechly příběh v podání žaček 9. třídy. Příběh se týkal přátelství a pomoci druhým, což je jedna z hlavních myšlenek naší školy. Následně si vyzkoušely počítat s fazolemi a musíme uznat, že krásně zvládly počítat do deseti. Zajímavou úlohu, kde bylo třeba rozpoznat jednotlivé tvary klíčů, najít je a položit na správné místo, děti měly velmi rychle splněnou. Dalším úkolem bylo položit pohádkovou postavičku vpravo, vlevo, doprostřed, nahoru či dolů podle pokynů paní učitelky. Některé děti si sice ještě pletly pravou a levou ruku, ale nakonec vše zvládly na jedničku. Ještě procvičit ruku, zazpívat si a vytleskat slabiky, to byl jeden z posledních úkolů pro předškoláky.  Nakonec si děti vyrobily sněhuláka alespoň z papíru, když venku se nemůžeme dočkat pořádného sněhu.

Pro rodiče byl přichystán seminář na téma: Školní zralost. Vedla ho paní psycholožka Eva Záluská a rodiče  mohli dostat odpověď na řadu svých otázek.

​Další fotografie naleznere zde.


autor: Miriam Sulková  2018-01-19


autor: Miriam Sulková  2018-01-19

Pestrá družina

V družině se rozhodně nenudíme. Podnikáme mnoho zajímavých aktivit anebo si jen tak spolu hrajeme. Hlavní je, že se při tom hodně nasmějeme!

Více fotografií můžete najít zde.


autor: Miriam Sulková  2018-01-19

Dobývání Jižního pólu

2. - 6. ledna 2018 se žáci 3. - 9. třídy a učitelé ZŠ Cesta vypravili na zimní dobrodružnou výpravu. Cílem sice byly Nové Hutě na Šumavě, lyžařský výcvik a týden plný her, ale v mysli všech zúčastněných byl příběh o dobývání Jižního pólu, jak jsme jej mohli vidět na podzim v divadelní hře Scott kontra Amundsen. Přijel za námi dokonce polárník pan Najman, aby nám vyprávěl skutečný příběh o tom, jak strávil 10 měsíců na české polární stanici. Sám, s tučňáky a tuleni. Žáci – polárníci zvažovali, čím je třeba se na výpravu vybavit, vytvářeli mapy Jižního pólu a měli právo pojmenovat objevené končiny, ve scénkách pak ztvárnili, co všechno za ten týden prožili.

            Na svahu novohuťské sjezdovky či v  běžecké stopě pak prokázali svou fyzickou zdatnost a vytrvalost v boji s únavou, vyčerpáním či vlastními limity.

            Zde je několik dojmů malých dobyvatelů:

•  Nejvíc mě bavil program. Taky bobování a stavění iglu. A nakupování. (pozn. nanuky a cola v bufetu restaurace.)

•  Byla sranda. Líbily se mi ty scénky.

•  Naučil jsem se lyžovat. Stál jsem na lyžích poprvé.

•  Bavily mě skokánky, závody ve slalomu. A celý program, hlavně scénky.

•  Rád jsem jezdil na vleku, a když jsem jel poprvé, tak jsem se nějak špatně pustil. Líbily se mi scénky.

•  Jezdila jsem na tatrapomě. Skvělé byly scénky poslední den.

•  Poslední den jsem ani jednou na sjezdovce nespadla.

A jak to viděli dospělí dobyvatelé?

•  Jsem nadšená, že jsem si osvěžila sjezd a slalom. Naposledy jsem měla na nohou lyže s pružinkou a kožené šněrovací boty. To bylo ještě na střední škole :-)

•  Jezdila jsem s Petrou a  Anetkou na svahu … učily jsme se vzájemně.

•  Večerní cesta z churáňovské cukrárny na běžkách. Padla tma, šli jsme lesem ve stopě – 5 dospělých a 10 starších dětí. Nikdo nefňukal, všichni si sáhli na dno, vzájemně jsme si pomáhali a povzbuzovali se. Zkušenost dobrá.

•  Tvořivá družstva –  mapy a názvy, scénky svědčí o velké fantazii našich žáků, smyslu pro humor.

•  Děti byly nadšené do lyžování, nejsou to žádné padavky.

Reportáž vytvořili žáci 4. třídy a jejich třídní učitelka

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 


autor: Miriam Sulková  2018-01-08

Adventní odpoledne

V neděli odpoledne 10. prosince byla ZŠ Cesta plná dětí, rodičů, učitelů a přátel školy. Konalo se již tradiční Adventní odpoledne. Několik týdnů se žáci ve spolupráci s učiteli  na vystoupení pečlivě připravovali. Učili se písničky, básničky, trénovali divadlo a další. Ke společnému programu přispěla každá třída. Děti z mladších tříd nám zarecitovaly několik vánočních básniček, zazpívaly pár písní, některé i s pohybem. Čtvrťáci zazářili při divadelním představení. Šesťáci přednesli básně z vlastní tvorby a žáci devátého ročníku nám přečetli několik svých zdařilých úvah na téma radost, láska, věrnost, naděje, které zahřály srdce nejednoho přítomného. Celým setkáním se neslo téma Světlo. Světlo, které přišlo na zem narozením Ježíše Krista.

Po skončení vystoupení dětí čekaly na všechny zájemce  tvořivé dílničky, které připravili někteří rodiče a učitelé. Děti i dospělí si mohli nazdobit perníčky, vyrobit papírovou vločku, nazdobit ovoce jako svícen nebo malovat na sádrové odlitky. Nechyběl ani stánek, u kterého bylo možné si nakoupit nejen výrobky žáků, ale i místní dobroty.

Více fotografií naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2017-12-11

Hoří – nehoří? Kouří - nekouří? Škodí – neškodí? Paliva.

Od Energy centra ČB dostala Městská knihovna dárek do nově vznikajícího eko-oddělení Centra vzdělávání (CV): ukázkovou sadu paliv s plakátem jejich ekologické šetrnosti. CV bude od roku 2018 v pilotním provozu a naplno se rozjede až v roce 2018, proto nabídla školám realizaci programu k danému tématu či zapůjčení sady školám.

ZŠ Cesta, jako partnerská škola knihovny, byla první, kde se program uskutečnil. Návazně na výuku předmětů člověk a jeho svět, chemie a přírodopisu se informace a ukázky prolínali s výukou žáků druhého stupně.  Aktivity si též zkusili mladší žáci z kroužku Objevitelé.

Žáci si mohli osahat a očichat paliva, která leckdy znají pouze teoreticky. Kromě nejznámějšího klasického dřeva a uhlí, si tak někteří poprvé sáhli na koks (získávání kovů z rud), slyšeli o možnosti získávání tepla ze sušeného trusu (zejm. v Asii či Africe), přičichli si k biolíhu (fixa nebo alkohol?), pokoušeli se rozdrolit dřevěné pelety na piliny (součást biomasy), hádali, co obsahuje sklenička s malinovou barvou (topný olej).   Pomocí křížovek a dalších aktivit určovali vliv jednotlivých paliv na životní prostředí.

Na závěr žáci stavěli miniohniště a dozvěděli se tak o správném rozdělávání ohně shora. Program zabral hodinu výuky a diskuse se protáhla přes přestávku. Viděli, sáhli si, očichali…, zažili – budou si pamatovat (?).


autor: Miriam Sulková  2017-12-05

Meziškolní turnaj

Ve čtvrtek 30. 11. byla ZŠ Cesta plná sportovně oblečených žáků 4. a 5. tříd. Konal se totiž turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale i žáci ze ZŠ Čížová a ZŠ Kluky. Než se s vervou pustili do vybíjené, všichni měli nejdříve příležitost se vzájemně seznámit a něco více se o sobě dozvědět. V  menších skupinách si zahráli hry, při kterých zjišťovali, kdo se jak jmenuje, z jaké je školy, jaké má koníčky apod. Po zábavném úvodu si kapitáni družstev rozlosovali pořadí a turnaj mohl začít. Na dvou hřištích mezi sebou soutěžilo šest družstev. Každý se snažil podat co nejlepší výkon a ti, kteří zrovna nesoutěžili,  fandili a povzbuzovali ostatní. První místo nakonec vybojovalo družstvo páťáků ze ZŠ Kluky a my jim tímto ještě jednou gratulujeme. Na závěr všechny čekal společný oběd, připravený žáky šesté třídy ZŠ Cesta.  Rozcházeli jsme se trochu unavení, ale s radostí z hezkého společného zážitku.

​Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 


autor: Miriam Sulková  2017-12-01

Druhá Cestička do školy

Další Cestička je již za námi. Tentokrát děti hrály početní divadélko, společně zpívaly,  procvičovaly orientaci v prostoru, jemnou motoriku a mnoho dalšího. Rodiče mezitím měli možnost se sejít s vedením školy ke kávě a společnému rozhovoru. Rodiče zejména zajímalo, v čem se lišíme od ostatních škol. Jednou z  odlišností je například jedna  hodina etické výchovy týdně, kterou mají žáci od první do deváté třídy. A protože nejlepší způsob vysvětlení je názorná ukázka, v krátkosti jim paní učitelka předvedla, jak asi taková hodina vypadá.  Lekce měla název: Bráška z jiné planety, při které se žáci seznamují, jakým způsobem jednat s dítětem se speciálními potřebami. Celé setkání probíhalo v přátelské atmosféře a těšíme se na další.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


autor: Miriam Sulková  2017-12-01