Základní škola Cesta


Aktuality


Beseda o Dagmar Šimkové

Ve čtvrtek 20. dubna přišla studentka píseckého Gymnázia Michaela Jelenová  žákům i učitelům ZŠ Cesta  přednášet o  životě písecké rodačky a politické vězeňkyně Dagmar Šimkové. 
Slečna Jelenová  všechny přítomné  seznámila s osobou D. Šimkové, s jejím životem v písecké vile Marta, s jejím životem ve vězení po zatčení a odsouzení i s jejím životem po propuštění z vězení a následné emigraci do Austrálie. Na dobových fotografiích  ukázala  krásu mladé Dagmar i tehdejší podobu vily Marta, která byla v silném kontrastu s jejím stavem na fotografiích současných. Přednášku M. Jelenová prokládala čtením z autobiografické knihy D. Šimkové – Byly jsme tam taky. Toto čtení bylo velmi drsné, ale místy  i humorné, stejně  jako život D. Šimkové. 
Za zajímavou přednášku  děkujeme.

                                                                            Žáci a učitelé ZŠ Cesta


autor: Miriam Sulková  2017-04-24

Barevné týdny

ozhodli jsme se, že jaro přivítáme barevně a proto jsme upořádali „Barevné týdny.“
Každý týden v měsící březnu byl určen jedné barvě. Kdo chtěl mohl mít po celý týden na sobě oblečení či nějaký doplněk určené barvy. Kromě toho byly i vešekeré aktivity v družině spojeny s touto barvou.
 První týden, modrý, patřil hlavně prvňáčkům, kteří si mohli do školy přinést svou modrou hračku.              V modrém chodila celá škola i paní učitelky, v družině se pekly modré mufiny a všechno tvoření bylo v barvě vody a nebe.
 Druhý týden, žlutý, kterému vládli druháci, byl na oblékání  byl těžší . Kdo z vás má v šatníku  více než jeden kus oblečení žlutý? Následoval zelený týden, kdy jsme nejen se třeťáky, ale i s celou družinou vyrazili na zahrádku za školu vytvořit si malý záhonek. V průběhu jara se na něm pokusíme zasázet zeleninu nebo kytky. Zelené jsme měli půjčené i masérské lehátko a mohli zažít příjmenou masáž. 
 Poslední červený týden, kromě malování jahod, děti v družině dozdobily okna, kde k modrým mrakům, žlutým sluncím a zelené trávě přibyly červená poletující srdce.
 Na úplný závěr paní vychovatelky přichystaly v tělocvičně barevný duhový bál. Bylo slunečno, a tak jsme celé odpoledne strávili v parku a všechny barvy jsme přenesli na vlastní tělo pomocí tělových barev.        Po chvíli po parku běhali sloni, krtečkové, ale i česká vlajka nebo mimoň. Akce se nám všem  moc líbila.
                                                   
                                                                                     Vychovatelky ZŠ Cesta.

 

 

autor: Miriam Sulková  2017-04-24

Velikonoční přání


autor: Miriam Sulková  2017-04-11

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb.,         o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

Přijatí žáci:
A5H      PS4      F4R
LD3      6SY      JH7
2GO     T1M      R3U
7NJ       M8S     L9A


Žádosti o odklad: 
HF6    1ZR     GN0


Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 6. 4. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 6. 4. 2017 na webových stránkách školy: www.zscesta.cz

V Písku dne 6. dubna 2017        Ing. Richard Váňa,  ředitel ZŠ Cesta

 

Výsledek zápisu je ke stažení zde.


autor: Miriam Sulková  2017-04-06

Naše návštěva na střední zdravotnické škole

V úterý 21. března  odpoledne jsme my, osmáci ze ZŠ Cesta, navštívili střední zdravotnickou školu. Důvodem naší návštěvy byla možnost prohlédnout a osahat si modely částí lidského těla, např. kostí, srdce a dalších. Ujala se nás paní učitelka M. Blovská a za naší (doufáme, že vydatné) pomoci nám modely popisovala a upozorňovala nás na různé zajímavosti a pozoruhodnosti lidského těla.
Velmi nás zaujalo, že jsme si na všechny modely mohli sáhnout, rozložit je a prohlédnout si je opravdu podrobně. Byla to fantastická interaktivní výuka a moc nás bavila!Ocenili jsme také, že jsme si mohli sednout do kruhu. Dobře jsme na všechno viděli a navodilo to  takovou volnější atmosféru, než při klasické výuce.V neposlední řadě se nám velmi líbil přístup paní učitelky i její odborný a přesto srozumitelný výklad. Díky tomu jsme si nové věci propojili s tím, co už jsme věděli a vytvořili si celkem ucelený pohled na některé soustavy v lidském těle.
Jediné co nás mrzelo, bylo, že hodina velmi rychle utekla a my jsme toho nestihli probrat a prozkoumat víc.
Tímto chceme velmi poděkovat vedení střední zdravotnické škole i paní učitelce Blovské a už teď se těšíme na další návštěvu.

Žáci 8. třídy ZŠ Cesta

Další fotografie naleznete zde.


autor: Miriam Sulková  2017-03-30

Zveme Vás na Cestičku do školy

Vážení rodiče,

chceme Vás i Vaše děti pozvat na Cestičku do školy.

Zveme všechny předškoláky na páté setkání,
které se bude konat  ve čtvrtek 23. března 2017 od 16.00 v prostorách školy (U Výstaviště 463, Písek).

Těšíme se na setkání s Vámi.


autor: Miriam Sulková  2017-03-20

Zápis do 1. třídy

Poučení o zápisu

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


autor: Miriam Sulková  2017-03-13

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Termín zápisu:
-    pondělí 3. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin 
-    úterý 4. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin 

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2010 do 31. srpna 2011, dále děti narozené před dnem 1. září 2010, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2016/17 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu. 

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

K zápisu je nutno přinést:
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz rodiče
- Žádost o přijetí (nebo odklad) podepsanou oběma zákonnými zástupci

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy.


autor: Miriam Sulková  2017-03-13