Školní rok 2022/2023

I. pololetí od 1. září 2022 do 31. ledna 2023

II. pololetí od 1. února 2023 do 30. června 2023

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27.října 2022

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny: pondělí 20. února až neděle 26. února 2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023

Ředitelské volno: pondělí 24. a  úterý 25. října,  pátek 18. listopadu, čtvrtek 22. prosince

Svátky: středa 28. září, pátek 28. října, čtvrtek 17. listopadu, pátek 7. dubna, pondělí 10. dubna, pondělí 1. května a 8. května

Vysvědčení: úterý 31. ledna 2023,  pátek 30. června 2023

Třídní schůzky, konzultace

Třídní schůzka: čtvrtek 15. září 2022

Konzultace: 7. – 16. listopadu 2022

Třídní schůzka: čtvrtek 5. ledna 2023

Konzultace: 17. – 25. dubna 2023

Třídní schůzka: čtvrtek 8. června 2023  

Pedagogická rada, uzávěrky klasifikace

Pedagogická rada: čtvrtek 10. listopadu, 26. ledna, 20. dubna, 22. června

Uzávěrka klasifikace: pátek 11. listopadu, 27. ledna, 21. dubna, 23. června

Zápisy předběžných známek do ŽK: pátek 4.11., úterý 4.1., úterý 14.4., pátek 2.6.  

Pobytové akce

Adaptační pobyt 6. třídy: 7. - 9. září v Čimelicích

Škola v přírodě 2. a 3. třídy:  20. – 23. září v Prachaticích (Dřípatka)

Adaptační pobyt 4. třídy: 20. - 23. září ve Filipově Huti

Lyžařský výcvik 6., 7., a 9. třídy: 6. - 11. února v Nové Huti

Další bude upřesněno později.

Akce pro děti a rodiče

Společná ranní snídaně: termín bude upřesněn později

Drakiáda: sobota 8. října 2022

Adventní odpoledne: neděle 11. prosince 2022

Společná velikonoční snídaně a slovíčko: 5. dubna 2023

Cesta na prázdniny: sobota 17. června 2023

Předškoláci

Cestičky pro předškoláky: čtvrtek 20.10., 24.11., 19.1., 16.2., 30.3.

Zápis do 1. třídy: 11.dubna 2023.

Setkání pro přijaté žáky: 18. května

Logo

Zápis do první třídy se uskuteční v úterý 11. dubna 2023.  

Aktuální informace k zápisu  najdete na úřední desce.   

Těšíme se na vás.

Tým učitelů ZŠ Cesta
Školní družina

Školní družina je určena žákům 1. – 3. třídy. Ranní část probíhá od 6:30 do 7:30 hodin a je pro všechny žáky společná. Při odpoledních aktivitách družiny jsou žáci rozděleni do dvou skupin. Odpolední provoz je od 12:00 do 16:30 hodin.

Náplní školní družiny je zájmová, odpočinková a rekreační činnost (sporty). 

Žák vstupuje do školní družiny v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na přihlášce pro daný školní rok. Pokud má žák odejít ze ŠD v jiný čas či s jinou osobou než je obvyklé, sdělí rodiče tuto  informaci  družině písemně. 

Kontaktní telefon:  1. a 2. třída  - 731 194 738,  3. třída - 703 493 752

Řád školní družiny najdete v sekci ke stažení.

Školní klub

Školní klub je určen žákům od 4. třídy.  Začíná po vyučování a trvá do 16:30 hodin.

Jeho náplní jsou zejména činnosti odpočinkového, relaxačního a zájmového rázu. Školní klub doplňuje vzdělávání dětí v oblastech, které nejsou přímou součástí vyučování, pomáhá budovat, rozvíjet a posilovat klíčové kompetence dětí. Jedním z cílů školního klubu je nabídnout žákům smysluplné trávení volného času po skončení výuky, rozšířit a objevit nové možnosti aktivit.

Kontaktní telefon: 703 493 753

Řád školního klubu najdete v sekci ke stažení

Kroužky

Kroužky jsou určeny žákům ZŠ Cesta i dětem z jiných škol.  Nabídka je limitována možnostmi školy.  Kroužky je možné si přijít nezávazně vyzkoušet. Zájemci se mohou blíže informovat a hlásit na tel. 736 529 506 nebo na kancelar@zscesta.cz

Přehled kroužků ve školním roce 2022/2023

Název kroužku Třída Čas setkání Vedoucí Cena za pololetí
Šikula mladší 1.- 3.  Pondělí 13:00 - 14:00 Miriam Gregarová, Dis. 700 Kč
Cambridge AJ +  možnost zkoušky A2 7. - 9. Úterý   7:00 -  7:45 Mgr. Veronika Skuhrová 700 Kč
Aerobik 1.- 6.  Středa 13:30 - 14:30 Mgr. Michaela Staňková 900 Kč
Šikula starší  4. - 6.  Středa 13:30 - 14:30 Miriam Gregarová, DiS. 700 Kč
Hravá angličtina 4. - 6.  Čtvrtek 13:30 - 14:30 Jim and Candy Tenby 700 Kč
Sporťák  1. - 6.  2. a 4. čtvrtek v měsíci 13:30 -14:30 Michaela Homolová 500 Kč
Plavání 1. - 6.  1. čtvrtek v měsíci 13:30 -14:30 Michaela Homolová 300 Kč
Záchranář 1. - 6.  3. čtvrtek v měsíci 13:30 -14:30 Michaela Homolová 200 Kč
Sporťák komplet  1. - 6.  Čtvrtek 13:30 - 14:30   Michaela Homolová 900 Kč
Křesťanský klub AWANA 1. - 6. Pátek 15:00 - 16:30 Klára Heczková zdarma


Kroužky začínají v týdnu od 12. září a končí  v květnu.

Platba se provádí hotově v kanceláři školy.Jídlo do naší školní jídelny - výdejny dovážíme ze školní jídelny při ZŠ TGM. Děti mají možnost výběru ze dvou jídel.

Přihlašování a odhlašování obědů

Výběr jídel probíhá 1 x týdně na celý následující týden. Volbu provádějí žáci ve škole nejpozději do čtvrtka 10:15 hod. V případě, že si žák neobjedná, automaticky mu bude oběd vybrán.   Pokud žák nemá o oběd zájem, je nutné jej odhlásit. Obědy se odhlašují u vedoucí stravování paní Miriam Gregarové na telefonu 731 426 876, případně na e-mailové adrese obedy@zscesta.cz, vždy den předem - nejpozději do 11 hodin.

Dle vyhlášky 107/2005 je možné vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte.   Na další dny nemoci nárok na oběd zaniká a není možné jej  vyzvednout a to ani v případě, že jste oběd zapomněli odhlásit. 

Obědy vyzvedávejte  v době od 11:45 do 13:00 u dveří do kavárny (zázemí výdeje obědů).  

Jídelníček

Naleznete zde.

Ceny stravného

32,- Kč za oběd pro děti 6 – 10 let
34,- Kč za oběd pro děti 11 – 14 let
36,- Kč za oběd pro děti 15 a více let

Řád školní jídelny - výdejny najdete v sekci ke stažení.

Instrukce k platbám

Hlavním zdrojem financování základní školy a školní družiny jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Doplňkovými finančními zdroji jsou příspěvky zřizovatele, dary, příp. granty. Finanční spoluúčast rodičů (školné) je 800,- Kč měsíčně (12x800), druhý sourozenec 700,-Kč, třetí 600,-Kč. Škola zapůjčuje žákům bezplatně učebnice dle § 27 zák. č. 317/2008 (školský zákon). Ostatní školní potřeby hradí rodiče. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 150,- Kč měsíčně a v klubu 100,- Kč měsíčně. Škola zajišťuje žákům stravování ve školní jídelně - výdejně. Žáci hradí běžnou cenu oběda.

Cena oběda: 
Děti 6 – 10 let  32,- Kč za oběd, děti 11 – 14 let 34,- Kč za oběd, děti 15 a více let 36,- Kč za oběd.  Obvyklý způsob úhrady je formou svolení k inkasu.

Číslo účtu pro nastavení svolení k inkasu: 2900650403/2010

Celková částka bude z účtu strhávána kolem 20. dne v  měsíci.


Načítání...
Načítání...
Načítání...